Selçuk Devlet Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürülüğü
Selçuk Devlet Hastanesi