T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Selçuk Devlet Hastanesi
<

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Selçuk Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Acil Servis Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 14/05/2018

Acil Sağlık Hizmetleri

Hastanemiz  Bünyesinde Yer Alan birinci seviye Acil Serviste 24 saat kesintisiz olarak acil sağlık hizmeti verilmekte olup acil hasta ve yaralılar karşılanarak, ilk tıbbî müdahale ve tıbbî bakımları yapılmaktadır. Acil Servis kadrosunda , acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş, tecrübeli 7 pratisyen hekim, 11 hemşire,2 veri kayıt elemanı, iki hizmetli ve iki güvenlik görevlisi bulunmaktadır.

Acil Servisimizde , bütün acil başvurular  ayırım yapmaksızın kabul edilmektedir. Acil servis, hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunun türüne ve hastanın diğer özelliklerine bakmaksızın, stabilizasyon sağlanıncaya kadar bütün tıbbî hizmetleri sunar. Acil Servisimizde hastanemiz imkanları dahilinde tıbbi tedavisi mümkün olmayan hastaların acil ilk tedavileri yapıldıktan, sonra gerekli merkezlere sevki sağlanmaktadır.

Acil servis bünyesinde hasta kayıt alanı, hasta muayene alanı, kardiopulmoner resusitasyon odası, küçük müdahale alanı, hasta yakını bekleme  alanı, hasta  müşahade odası, enjeksiyon odası, hekim ve hemşire dinlenme odaları, güvenlik ve polis odası bulunmaktadır. Bu birimler fiziki altyapı, insan gücü, tıbbî cihaz, donanım, lüzumlu ilaç, serum, sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiçbir aksaklığa meydan verilmeyecek ve hizmetin 24 saat kesintisiz sunulmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Acil servislerde bulunan bütün araç-gereç ve tıbbî donanım, daima kullanıma hazır halde bulundurulmaktadır.

ACİL SERVİS KAPASİTESİMİZ:

Muayene Masa Sayısı: 5

Müşahede Yatak Sayısı: 5

Resüsitasyon (Canlandırma) Odası Sedye Sayısı: 1

Küçük müdahale alanı: 1