T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Selçuk Devlet Hastanesi
<

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Selçuk Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Diğer Hizmetler

Güncelleme Tarihi: 07/11/2017

HİZMETLERİMİZ

Bilgisayarlı Tomografi                                     Aynı gün içinde verilir

Kemik Dansitometre                                        Aynı gün içinde verilir

Ultrasonografi                                               Aynı gün içinde verilir

Renkli Doppler                                               Aynı gün içinde verilir

Ekokardiyografi                                               Aynı gün içinde verilir

Odyometri                                                      Aynı gün içinde verilir

Elektrokardiyografi                                          Aynı gün içinde verilir

Efor Testi                                                       Aynı gün içinde verilir

Mamografi                                                      Aynı gün içinde verilir

Solunum Fonksiyon Testi                                  Aynı gün içinde verilir

EKG Holter                                                   

Tansiyon Holter

 

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Biyokimya-Hematoloji Laboratuvar Tetkikleri      Aynı gün içinde verilir

Bilgisayarlı Göz Muayenesi                                Aynı gün içinde verilir

 NST                                                               Aynı gün içinde verilir

Patoloji                                                           10 gün içinde verilir

Hormon Tetkikleri                                             Aynı gün içinde verilir

 Röntgen                                                          Aynı gün içinde verilir

Yenidoğan işitme Tarama Testi                          Aynı gün içinde verilir

Larengo farengoskopi                                        Aynı gün içinde verilir

Atroskopi

Radyofrekans

Galvenoterapi

Palyatif Bakım

Hemodiyaliz Ünitesi

Fizik  Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri

Gebe Okulu

Diyabet Okulu