Amaç ve Hedeflerimiz
01 Aralık 2023

KALİTE POLİTİKAMIZ

Tıbbi ve teknolojik gelişmeleri takip ederek hasta, çalışan güvenliği ve memnuniyeti odaklı etik değerleri dikkate alan çağdaş, güvenilir hastane olmak.

AMAÇ

Etik değerler ışığında hasta, çalışan güvenliği ve memnuniyeti odaklı, ulaşılabilir tıbbi, teknolojik gelişmeleri takip ederek kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

HEDEF

Sağlık hizmeti sunumunda ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir hastane olmak.