Enfeksiyon Kontrol Komitesi
27 Eylül 2023


enfeksi̇yon kontrol komi̇tesi̇

ad/soyad                                                                              görevi̇

uz.dr.p,pınar özkarakaş                                            başhkm.yard.

uz.dr.kubilay yapici                                           enfeksiyon kont.hek.(başkan)

uz.dr.hüseyin kokal                                                       dahiliye uzmanı

op .dr.levent ulutaş                                       cerrahi branşlardan bir uzm.

seçil yıldırdı kurtuluş                                                 sağ.bak.hiz.md

yusuf bekçi̇                                                             i̇dari ve mali hiz.md.yard.

zeliha yilmaz                                                                            eczacı

ayşen i̇bi̇li̇                                                                       bölüm sorumlusu

songül erdoğan                                                          bölüm sorumlusu

güneş çeti̇ner                                                                         enf.kont.hemşiresi

anti̇bi̇yoti̇k kontrol eki̇bi̇

uz.dr.kubilay yapici                                                    enfeksiyon kont.hek

uz.dr.zeynep tekbaş                                                  çocuk uzmanı

op .dr.levent ulutaş                               cerrahi branşlardan bir uzm.

zeliha yilmaz                                                                       eczacı

steri̇li̇zasyon-dezenfeksi̇yon eki̇bi̇

uz.dr.kubilay yapici                                         enf.hast.uzmanı

           güneş çeti̇ner                                                                   enf.kont.hem.

        songül erdoğan                                        ameliyathane sor.hemş.

enfeksi̇yon kontrol eki̇bi̇

                    uz.dr.kubilay yapici                                       enf.hast.uzmanı
op .dr.levent ulutaş                                           üye

               güneş çeti̇ner                                                  enf.kont.hem.