Görüntüleme Merkezi
08 Kasım 2017


- Ultrason

- Röntgen

- Tomografi

- Kemik Dansitometresi ( Kemik ölçümü)

- Intravenöz Pyelografi (IVP)

- Mamografi çekimleri yapılmaktadır.