Çalışan Güvenliği Komitesi
05 Ağustos 2021

                                         
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

AD/SOYAD                                                                GÖREVİ

Uz.Dr.Pınar Özkarakaş                                                 Başhkm.Yard.

                                                  Uz.Dr.Kubilay YAPICI                                                    Bölüm Kalite Sorumlusu (Sorumlu Hekim)

 Dr.İlknur GÜR                                                                  İşyeri Hekimi

        Seçil Yıldırdı KURTULUŞ                                                    Sağ.Bak.Hiz.Md

                          Yusuf BEKÇİ                                                                      İdari ve Mali.Hiz.Md.yard.

                               Figen ATEŞ                                                                        Çalışan Güvenliği sorumlusu

          Gülay YEŞİLÖZ                                                               Enf.Kont.Hemşiresi

                  Gülsaf BOLA                                                                     Hizmet Grupları Tem.

           Pınar ERYAMAN                                                              Bölüm sorumlusu

         Songül ERDOĞAN                                                           Bölüm sorumlusu

                                            BEYAZ KOD EKİBİ

                  Uz.Dr.Pınar Özkarakaş                                                 Başhkm.Yard. ( Tıbbi Temsilci)

Güvenlik Görevlisi                                                         Güvenlik çalışanları

                   Figen ATEŞ                                                                        Ekip Üyesi-PACER Sorumlusu

                                             Yusuf BEKÇİ                                                                      İdari ve Mali.Hiz.Md Yard.PACER Sorumlusu

                          ÇALIŞAN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Figen ATEŞ                                                                        Üye ( sorumlu)

                  Hülya BULUT                                                                    Kalite Yönetim Direktörü

                                                                                                       Seçil Yıldırdı KURTULUŞ                                                   Sağ.Bak.Hiz.Md ( Hem.Hiz.Tem)