Acil Sağlık Hizmetleri
23 Ekim 2023

-  Acil Sağlık Hizmetleri Acil Servis tarafından yerine getirilmektedir. 1. seviye acil servisimiz 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.
-  Hasta kayıt alanı, triaj, yeşil alan, sarı alan, kırmızı alan, enjeksiyon odası bulunmaktadır.
-  Acil Servise başvuran veya ambulans ve sevkle getirilen tüm acil vakaları sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakılmaksızın kabul edilir.
-  Acil polikliniğine hasta kendisi veya 112 Ambulans ile   başvurabilir.
-  Hasta hastanemize başvurduğunda T.C. kimlik numarası ve nüfus cüzdanı istenir.
-  Hasta yurt dışı yabancı şubede çalışan sigortalı ise SGK İl Müdürlüğü’nden verilen sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardım belgesinin olup
olmadığı ve tarihinin geçerliliği kontrol edilir. Sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardım belgesinin fotokopisi alınır ve günün sonunda faturalama servisine teslim edilir.
- Acil servise başvuran Suriyeli hastaların kayıtları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine verilen kimlikteki numaraları ile yapılır. Bu kayıt 
SGK’ya  entegre olur ve hasta ücretsiz bir şekilde hizmet alır.
- Hasta 112 Ambulans ile getirildi ise triaj uygulanmadan ilgili alana alınır.
- Hastalar triaj görevlisi tarafından değerlendirilir. Hastalara, şikayetlerine ve klinik durumuna göre triaj uygulanır.
- Triyaj görevlisi tarafından  hastanın hayati bulguları alınır ve renk koduna uygun alana alınır.
->   Kırmızı Kod; Çok Acil durumu olan kritik, ciddi şekilde yaralanmış, hayati tehlikesi veya yaralanmaları süratle tedavi edilmesi gereken hastalardır.
->  Sarı Kod; Acil durumda ve stabil olan durumdaki hastalardır. Bu hastaların tıbbi bakıma ihtiyacı olmakla birlikte durumu ağır olmayan hastalardır.
->  Yeşil Kod; Acil olmayan, stabil durumda olan hastalardır. Bu hastalara müdahale önceliği kırmızı ve sarı koda göre 3. sıradadır.
- Yeşil alanda muayene olup, tedavisi tamamlanan hasta, muayeneden sonra taburcu edilir.
- Sarı alanda; kısa süreli tıbbi takip ve tedaviler yapılır. Müşahede odasında kaldığı süre içinde yapılan tedaviye olumlu cevap alındığı takdirde hastataburcu edilir yapılan takip ve tedavi sonucu yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa ilgili kliniğe yatışının yapılır ya da başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilir.
- Muayene için hasta yanında eğer ihtiyaç varsa sadece 1 kişi içeri alınır.
- Acil Serviste müşahedede gözlemlenen hastalara ziyaretçi kabul edilmemektedir. Hastanın yanında gerekli hallerde sadece bir refakatçi bulunur.
- Acil Servis müşahedeye alınan hastaların listesi ve hangi süreçte olduğu bilgisi bekleme alanındaki LCD ekrandan yayınlanmaktadır. Ayrıca yeşil alandamuayene olanların tetkik sonuçları da bilgilendirme ekranından takip edilebilir.
- Sarı alanda 5 adet müşahede yatağı bulunmaktadır.
- Enjeksiyon odasında hastaya hekim tarafından reçete edilmiş ilaçlar reçete beyanı ile enjekte edilir.

- Pansuman odasında; süturasyon, sütur alınması, pansuman, atel, pansuman, tampon konulması  v.s. işlemleri yapılır. Eğer sarı ya da kırmızı alandan
gelen travma hastası varsa öncelik bu hastalarındır.